PV “KNOCK OUT MONKEY 【BTTM tour Part II】”

PV
EDIT/CG : KATAOKA TOMOYUKI (2mo)
TELOP DESIGN : HATTA AKIRA
ASSISTANT : KATAMOTO RYO

#PV #KNOCKOUTMONKEY #2mographic