THE GAME SHOP『Save Me!!』MUSIC VIDEO

CREATOR : TOMOYUKI KATAOKA (VJ 2mo) / RYO KAWAMOTO
DIRECTOR : SHOHEI MIYAUCHI (HANE-ch)

#THEGAMESHOP
#SaveMe